Back

ⓘ Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit të Mitrovicës
                                               

Universiteti i Mitrovicës

Themelet e studimeve te arsimit te larte ne Mitrovice u vune me hapjen e Shkolles se Larte Teknike ne vitin 1961. Ne vitin 1970 ne kuader te Fakultetit Teknik hapen deget e Xehetarise, Teknologjise dhe Metalurgjise, fillimisht ne Mitrovice, viti shkollor 1970/71, per te vazhduar pastaj ne Prishtine deri ne themelimin e Fakultetit te Xehetarise dhe Metalurgjise ne Mitrovice ne vitin 1974. Fakulteti i Xehetarise dhe Metalurgjise ne Mitrovice eshte themeluar me Ligjin mbi themelimin e Fakultetit te Xehetarise dhe Metalurgjise nga Kuvendi i Kosoves me daten 22 korrik 1974. Ne vitin e themelimi ...

                                     

ⓘ Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit të Mitrovicës

Fakulteti i Gjeoshkencave i Universitetit te Mitrovices i ka keto departamente:

 • Departamenti i Gjeologjise
 • Bachelor
 • Gjeologji
 • Master
 • Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike
 • Venburimet e lendeve te para minerale
 • Departamenti i Xehetarise
 • Pergatitja e lendeve te para minerale
 • Gjeoteknike,
 • Bachelor
 • Xehetari,
 • Xehetari me specializimet
 • Gjeoteknike
 • Xehetari
 • Master
 • Departamenti Materiale dhe Metalurgji
 • Bachelor
 • Metalurgji
 • Materiale,
 • Materiale dhe Metalurgji me specializimet
 • Metalurgji
 • Master
 • Materiale