Back

ⓘ Zooteknika
                                               

Bagëtia

Bagetia eshte nje shprehje krahinore me kuptimin gje e gjalle. Bagetite jane kafshet shtepiake qe mbahen per prodhimet e tyre dhe per pune bujqesore. Bagetia ndahej ne bageti te trashe, te njohura edhe me kuptimin gjedhet, si dhe bagetia imet

                                               

Veterinaria

Veterinaria eshte dega e mjekesise qe merret me parandalimin, kontrollin, diagnostikimin dhe trajtimin e semundjeve, çrregullimeve dhe demtimeve te kafshet. Se bashku me kete, ajo ka nje rendesi te madhe per mbareshtimin dhe rritjen e kafsheve, blegtorine, zootekniken, shumimin, hulumtimet perkatese shkencore mbi ushqimin dhe zhvillimin e produkteve. Shtrirja e mjekesise veterinare eshte e gjere, duke mbuluar te gjitha llojet e kafsheve, te zbutura dhe te egra, me nje game te gjere kushtesh te cilat mund te prekin specie te ndryshme.

                                     

ⓘ Zooteknika

Zooteknika eshte arti i menaxhimit dhe mbareshtimit te kafsheve shtepiake duke perfshire trajtimin, mbareshtimin dhe rritjen e tyre.

Zooteknika mbeshtetet ne: blegtori, zoologji, agronomi, gjenetike, bujqesi, ushqyerje dhe mbareshtim, trajtim, veterinari shendeti dhe mjekesia parandaluese e kafsheve dhe ekonomi.