Back

ⓘ Oksido-Reduktimi
                                     

ⓘ Oksido-Reduktimi

Oksido-Reduktimi jane ato reaksione gjate te cilave behet kalimi i elektroneve prej nje atomi,molekule,joni ne tjetrin.

Ekzistojne 5 rregulla per te gjetur numrat oksidues:

1.Nje atom ose molekule qe perbehet prej atomeve te elementit te njejte ne gjendje elementare e ka numrin oksidues 0.p.sh:H,O,Na etj.

2.Nje atom kur eshte si jon njeatomik e ka numrin oksidues te njejte me ngarkesen e tij p.sh H+,F- etj.

3.Nje atom ne nje jon,qe ka dy a me teper atome zakonisht e ka te njejtin numer oksidues.

4.Metalet alkaline dhe alkalino-tokesore ne komponimet e tyre e kane çdohere numrin oksidues +1 respektivisht +2

5.Shuma te gjithe numrave oksidues eshte 0 per komponimet neutrale dhe eshte e barabarte me ngarkesen jonike te jonit shume atomik.

Oksidimi paraqet procesin e dhenies se nje ose disa elektroneve prej nje substance apo elementi. Substanca e cila jep elektrone themi se oksidohet. Substanca e cila jep elektron njehet me emrin si mjet reduktues. P.sh:

Fe 2+ ---------------> Fe 3+

Mn 2+ ---------------> Mn 7+

                                     

1. Reduktimi

Reduktim paraqet procesin e marrjes se nje ose disa elektroneve prej nje substance apo element.

Substanca e cila merr elektrone themi se reduktohet. Substanca e cila merr elektrone njihet me emrin si agjent oksidues.

P.sh

Mn 7+ ------------> Mn 6+.Mn 0

S 0 ----------------> S 2-

Ky artikull nga Kimia eshte i cunguar. Ti mund te ndihmosh Wikipedian duke e permiresuar kete artikull.