Back

ⓘ Globulina
                                     

ⓘ Globulina

Globulina eshte substance proteinore e bimeve si dhe proteina ne plazmen e gjakut. Ato i takojne grupit te proteinave globuline. Vendi kryesor ku formohet globulina eshte organi i melçise. Kurse plazma e gjakut permban 40% te proteinave, pesha e tyre permban diku 36 kDalton dhe 1.3 mDalton. Hemoglobina shperbehet permes enzimeve dhe hidrolizes.

                                     

1. Llojet e globulinave

Globulinat ndahen ne kater grupe:
 • α1-Globuline alfa nji-globuline
 • Protrombin
 • Gc-Globulina
 • Transkortin
 • Transkobalamin
 • Thyroxin
 • α2-Globuline alfa dy-globuline
 • Ceruloplazmine
 • Haptoglobine
 • β-Globuline beta-globuline
 • Hemopeksin
 • Transferin
 • Proteina reaktive -C
 • Lipid-Beta-Lipoproteine
 • Fibrinogjeni
 • γ-Globuline gama-globuline
 • Imunglobulina