Back

ⓘ Poloniumi
Poloniumi
                                     

ⓘ Poloniumi

Poloniumi ka simbol Po dhe numer atomik 84. I takon elementeve te grupi 16b. Poloniumi eshte element radioaktiv, berthama te cilit zberthehet duke emetuar grimca -α. Pasi rrezatimi –α eshte i demshem per organizmin e njeriut, poloniumi eshte shume i rrezikshem. Ky element ishte zbuluar nga bashkeshortet Kyri.

Poloniumi ne natyre paraqitet ne minerale te uranit, por ne sasi te vogla. Ne te vertete, poloniumi formohet vazhdimisht me zberthim radioaktiv te elementeve tjera, por pasi edhe vet zberthehet, perqendrimi i tij ne minerale ngel konstant.

Gjate hulumtimit te gjurmeve te elementeve me rreze rentgen eshte konstatuar se poloniumi gjenet ne dy forma, me siguri te dyja metalike, prej te cilave njera eshte e ngjashme me plumbin.