Back

ⓘ Itriumi
Itriumi
                                     

ⓘ Itriumi

Itriumi ne natyre gjendet ne gadolinite dhe ne ksenotim, kryesisht YPO 4 prej nga mund te perfitohet se bashku me lantidet e renda. Metali rralle perfitohet ne baze te vleres se ptencialit standard-redoks do te mund te perfitohej me elektrolize te shkrirjes se klorurit.

Prej komponimeve te itriumit mund te permenden hidroksidi dhe oksidi, te cilat i kane me te theksuara vetite bazike se sa komponimet perkatese te skandiumit dhe dallohen per nga treteshmeria e sulfateve dhe sulfati i dyfishte. Sulfati I itriumit eshte tre here me pak i tretshem se sulfati i skandiumit, ndersa sulfati i dyfishte shume lehte tretet ne uje.

Koheve te fundit eshte deshmuar se komponimet e itriumit te cilat kur mbeshtillen me europium, mund te perdoren te televizore me ngjyra.